Studieplan

02

Last ned studieplan 2017 

Læringsutbyttebeskrivelse og faglig innhold for utdanningen som helhet.
Kunnskaper:
Kandidaten
• Har kunnskap om makeupfagets faglige begrepsområder og ulike retninger, metoder og bruksområder.
• Har innsikt i relevant regelverk og lovverk for enkeltpersonforetak/freelance-virksomhet og markedsføring i yrkeslivet som makeup artist.
• Har kunnskap om makeup og kjennskap til yrkesfeltet makeupartist og nærliggende bransjer som fotograf og stylist.
• Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om moter og trender gjennom tiden.
• Forstår makeupfagets betydning i et historisk og dagsaktuelt samfunns– og verdiskapingsperspektiv.

Ferdigheter:
Kandidaten
• Kan anvende faglig kunnskap om makeup på praktiske og teoretiske problemstillinger ved legging av makeup for TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame og andre freelancejobber i makeupfaget.
• Kan anvende makeupbørster, makeuprodukter, ulike påføringsteknikker og gjøre makeuputtrykk for ulike makeupjobber innenfor TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame og andre freelancejobber i makeupfaget.
• Kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstilling i makeup-jobber innenfor TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame, og andre freelancejobber i makeupfaget.
• Kan kartlegge et makeup-oppdrag og identifisere tekniske, fargemessige og uttrykksmessige feil og behov for iverksetting av tiltak som endring av nytt uttrykk, tilpasning til situasjonen/mediet og lysforhold.

Generell kompetanse:
Kandidaten
• Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame, og andre freelancejobber i utøvelse av yrket som makeup-artist.
• Har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet som makeup artist ved å vise respekt og overholde taushetsplikten.
• Kan utføre en makeup-jobb tilpasset TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame og andre freelancejobber.
• Kan bygge relasjoner med makeupartister og andre kreative yrkesgrupper som fotografer, stylister og frisører, samt med eksterne oppdragsgivere som PR-byrå, agenturer og magasiner.
• Kan utvikle makeuputtrykk og visuelle presentasjoner av relevans for TV, film, foto,opera, teater, mote, reklame og andre freelancejobber.

Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå leveres ut første skoledag med skolens studieplan.

Last ned studieplan 2017 

Emne 1: Elementær forkunnskap

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 1 går vi igjennom følgende temaer:
Hudpleie, anatomi, fargelære, verktøy og produktforståelse, hygiene.

 

Tema 1: Hudpleie

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 2: Anatomi

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie), samt bilder av kraniet
 • Demonstrasjon av benstrukturen i et ansikt - lys -og skyggeteknikker
 • Praktiske øvelserTema 3: Fargelære

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Praktive øvelser ved bruk av fargepaletter. Dagen brukes til å bli kjent med farger og uvante fargekombinasjoner

Tema 4: Verktøy og produktforståelse

Arbeidsmetoder:

 • Emnet blir fulgt opp på daglig basis gjennom demonstrasjoner hvor det er naturlig at produkter, verktøy og arbeidsstillinger blir gjennomgått

Tema 5: Hygiene

Arbeidsmetoder:

 • Emnet blir fulgt opp på daglig basis slik at hygienekrav blir opprettholdt under all bruk av makeup, verktøy og produkter
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

Emne 2: Korrigerende makeup

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 2 går vi igjennom følgende temaer:
Naturlig skjønnsminke, makeup for menn/barn, makeup for brud, avansert skjønnsminke til kveld, ansiktskorrigering, alternative øyeteknikker, makeup for mørke hudtoner.

 

Tema 1: Naturlig skjønnsminke

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Demonstrasjon
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket
 • Praktiske øvelser

Tema 2: Makeup for menn og barn

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket
 • Demonstrasjon av makeup på mann
 • Praktiske øvelser - fremheve maskuline trekk på hverandre

Tema 3: Brude makeup

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 4: Avansert skjønnsminke

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 5: Ansiktskorrigering

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 6: Alternative øyeteknikker

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket
 • Gruppearbeid - for å se individuelle ulikheter 
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 7: Makeup for mørk hud

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket
 • Demonstrasjon på modell med mørk hudtone
 • Praktiske øvelser

Emne 3: Videregående makeup teknikker

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 3 går vi igjennom følgende temaer:
Makeup til foto, makeup til show/catwalk, makeup til show/fantasi, airbrush, skjønnsminke til TV/video, showsminke til TV/video, TV-teknikk og hurtighet.

 

Tema 1: Makeup til foto (farge og sort/hvitt – reklame/portrett, beauty, fashion – inkl. sotede øyne)

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie) 
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket og internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser
 • Visning av bilder på lerret fra praktiske øvelser

Tema 2: Makeup til Show/Catwalk

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket og internett 
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser
 • Gruppearbeid - show/catwalk

Tema 3: Makeup til Show/Fantasi

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket og internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 4: Airbrush

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket og internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 5: Skjønnsminke til TV/Video

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser
 • Visning på monitor
 • Ekskursjon

Tema 6: Showsminke til TV/Video

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser
 • Visning på monitor

Tema 7: Teknikk og hurtighet

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser
 • Visning på monitor

Emne 4: Historie

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 4 går vi igjennom følgende temaer:
Periodehistorie, periodemakeup, hårstyling-periode.

 

Tema 1: Periodehistorie

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett

Tema 2: Periode makeup

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 3: Hårstyling periode

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett

Emne 5: Mote og trender

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 5 går vi igjennom følgende temaer:
Hårstyling, fashion aktuell, styling, søm og redesign.

 

Tema 1: Hårstyling

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 2: Fashion aktuell (dagens trender og motebilde)

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett

Tema 3: Styling

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 4: Søm og redesign

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Emne 6: Makeup til TV/film/scene

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 6 går vi igjennom følgende temaer:
Karakterer til TV/teater/film, spesiealeffekter, teatersminke, litt om film/kortfilm/reklame.

 

Tema 1: Karakterer til TV/Teater/Film

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 2: Spesialeffekter

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 3: Teatersminke

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser
 • Ekskursjon

Tema 4: Litt om film/kortfilm/reklame

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra nternett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Emne 7: Markedsføring

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 7 går vi igjennom følgende temaer:
Yrkesteori og kundebehandling, kommunikasjon, portefølje.

 

Tema 1: Yrkesteori og kundebehandling

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Diskusjon

Tema 2: Kommunikasjon

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Diskusjon

Tema 3: Portofolio

Arbeidsmetoder:

 • Innlevering av bilder
 • Vurdering

Emne 8: Støttefag

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 8 går vi igjennom følgende temaer:
Photoshop, fotolære, negler til foto, karakterer til foto, tamburering av bart.

 

Tema 1: Photoshop

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Gruppearbeid - med fremvisning av photoshop teknikker

Tema 2: Fotolære

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Demonstrasjon av ulike fototeknikker
 • Ekskursjon - studio

Tema 3: Negler til foto

.

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Bildeeksempler hentes fra internett
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 4: Karakterer til foto

Arbeidsmetoder:

 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Tema 5: Tamburering av bart

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor
 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)
 • Demonstrasjon
 • Praktiske øvelser

Last ned studieplan 2017 

Velkommen til oss

Art Complexion er makeupskolen bransjen anbefaler! Ring oss gjerne for en uforpliktende prat på 22 33 30 70.
Følg oss på facebook og instagram for oppdateringer og inspirasjon. @artcomplexion.

Copyright © 2013 Art Complexion