|  

Fagplan

 

Nedenfor vil du se hele fagplanen hvor vi utdyper hvert enkelt fag skolen underviser i, samt legger til grunn hva vi mener den enkelte student skal  sitte igjen med av kunnskap, ferdigheter og holdninger etter endt fagområde.  

 

 

 

Fag 1

Elementær forkunnskap

 
Kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Studenten skal tilegne seg kunnskap innen de elementære fagene hudpleie, anatomi, fargelære, verktøy/produktforståelse og hygiene. Disse emnene er basisen i det å forstå hvordan man skal håndtere ulike hudtyper, benstruktur og evt. forming av bryn i de utfordringer man kan komme over når man skal sminke et ansikt.
 
Videre er det viktig at studenten får en forståelse av det estetiske satt i sammenheng med person og fargebruk. Vi forventer at studenten skal utøve dette på en slik måte som viser at de har forstått hvorfor forkunnskapene er viktige, i forhold til makeup ferdigheter og videre utvikling i makeup/sminkør faget.
 
 
 
Emne 1
Hudpleie:
Grunnleggende hudpleieteori med praksis hvor vi tar for oss ulike hudtyper, hudsykdommer og kontra indikasjoner, samt stell av huden. Underviser også i farging av bryn og vipper.

 
Emne 2
Anatomi:
En grunnleggende innføring i anatomi som skal gi elevene forståelse og kunnskap om benstruktur og musklene i ansiktet. Her vises hodets anatomi ved bruk av kranium. Det inngår praksis hvor studenten skal male kranium i et ansikt og plassere muskler slik at elevene skal kunne gjenkjenne de relevante musklene og ben-delene. Vi jobber mye med lys og skygge.

 

Emne 3
Fargelære:
En makeup artist/sminkør jobber kontinuerlig med farger. Det undervises i grunnleggende fargelære som inkluderer fargehjulet og et alternativt fargekart.

 
Emne 4
Verktøy og produktforståelse:
Verktøy- og produktforståelse er viktig for en makeup artist/sminkør for å kunne utføre en best mulig makeup. Her får man gode tips fra erfarne makeup artister og konsulenter fra ulike makeup selskap om hvilke produkter som egner seg best til ulike jobber, og hvilke verktøy som har best kvalitet og funksjon.
 
Kurspakke deles ut hvorpå hvert enkelt produkt og hvert enkelt verktøy gås igjennom og forklares. Det informeres også om relevante produkter studenten kan komme borti i løpet av skoletiden eller tiden etter.
Undervisningstid: Informasjonsdag og demonstrasjonsdag. Dette er også kunnskap som blir gitt gjennom hele året, og spesielt i begynnelsen av skoleåret.
 
Emne 5
Hygiene:
Viktigheten med god hygiene innen faget makeup er svært viktig da man jobber tett på mennesker. Vi demonstrerer og snakker om hvordan verktøy slik som pensler, svamper og spissere rengjøres mest mulig hygienisk. Snakker om hygiene generelt, og understreker hvor viktig dette er når man jobber tett innpå mennesker på denne måten.
Undervisningstid: Går igjennom viktigheten av dette gjennom hele året, men også her ekstra grundig i starten av semesteret.
 
 
 
Fag 2
Korrigerende makeup 
 
Kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Studenten skal tilegne seg kunnskap om ulike teknikker som blir benyttet innen de grunnleggende makeup fagene, og deretter vise at han/hun mestrer disse. Videre er det nødvendig at studenten ser forskjell på uttrykk til ulike situasjoner, da også med tanke på fargevalg, form og styrke.
 
Her er det også viktig at studentene lærer seg å bruke skjønn og lett psykologi rundt det å sminke brud og menn og barn. En brud er gjerne i en litt stresset situasjon, og skal føle seg som en prinsesse hele dagen. For menn og barn kan det være uvant med sminke, og det er derfor viktig at den ferdig utlærte makeup artisten/ sminkøren kan håndtere slike situasjoner.
 
Emne 1
Naturlig skjønnsminke:
Dag-makeup emnet omfatter grunnsminke, forskjellige øyeteknikker samt praksis. Med basiskunnskaper i tidligere emner, går vi grundig igjennom det å sminke et helt ansikt. Dette innebærer grunnsminke, øyeteknikker (2-toneteknikk), rouge påføring, og lepper. Dette er basis kunnskap som setter en standard for de fleste emnene studentene skal igjennom, og innbefatter både teori, demonstrasjon og praksis. Ferdighetene deres blir observert i praksis, og det vil bli stadig gitt tilbakemeldinger fra faglærer.

 
Emne 2
Makeup for menn og barn:
Menn og barn må også sminkes til reklame, foto, TV osv. Her inngår produktforståelse (det er for eksempel ikke alltid man trenger å legge verken krem eller pudder på barn) generell grunnsminke, lys og skygge teknikker, benstruktur, samt ulike typer stilarter. Enkel innføring i make-up for barn, samt enkel psykologi og tålmodighet.

 
Emne 3
Brude makeup:
Grunnleggende regler og produktforståelse spesielt til brudemake-up. Her går vi igjennom alt fra viktigheten av å avtale en prøvesminking til ren situasjonsforståelse i forhold til bruden og selve dagen, samt produkter som har lenger holdbarhet etc.

 
Emne 4
Avansert skjønnsminke:
Her tar vi teknikkene litt videre og tar utgangspunkt i et noe sterkere utrykk som passer til kveldsbruk. Det gjelder da sterkere bruk av lys og skygge, samt et mer variert og kontrastfylt fargebruk. Emnet omfatter en videreføring av øyeteknikker (3-toneteknikk). Her tar vi også for oss forskjellene på dag og kveldsmakeup i forhold til lyssetting.

 
Emne 5
Ansiktskorrigering:
Lys og skygge kan utgjøre store forskjeller i et ansikt. Her lærer studentene hvordan man kan fremheve og forminske trekk med riktig bruk av highlight og skygge. God produktforståelse er essensielt da uttrykket skal se naturlig ut og ikke være for teatralsk.

 
Emne 6
Alternative øyeteknikker:
Ved å samles i grupper og diskutere hverandres trekk – form, dybde, størrelse og/eller plassering av øyet – fokuserer man på hvilke teknikker som vil fremheve de øynene man har, kontra teknikker som baserer seg på ”det perfekte” øyet. Poenget er å fremheve tettsittende øyne, dyptliggende øyne etc. og ved å gjøre dette gå mot den bestemte øyeteknikk malen. Emnet er frigjørende og teknikkene kan lett adopteres senere under emnene show/catwalk og show/fantasi samt ved div. karakterer.

 
Emne 7
Makeup for mørk hud:
Andre regler og teknikker gjelder for mørke hud. Her inngår produktforståelse, grundig innføring i bruk av foundation til grunnsminke og ansiktskorrigering for mørk hud, øyeteknikker, fargeforståelse/bruk samt demonstrasjon på både afrikansk og orientalsk modell. Under dette faget fremgår det ikke praksis, men vi oppfordrer studentene til å finne mørke modeller når vi har generell praksis.

 
 
 
Fag 3
Videregående makeup teknikker
 
Kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Emnene bygger videre på de grunnleggende teknikkene de har lært tidligere og også nye teknikker, men jobber her mot større presisjon og effektivitet da spesielt rettet mot det kommersielle markedet. Makeup til foto, show/catwalk/fantasi og TV/video inngår her og gjør dem forberedt på hvordan det er å arbeide innen disse fagfeltene. De lærer seg i større grad å jobbe under press, og hvordan best fungere i team. Studentene jobber mot å utvikle sin egen kreativitet.
 
Det er i praksissammenheng elevene får vist sine ferdigheter. Under observasjon av faglærer vil de til all tid få tilbakemeldinger på gjennomføring av kunnskap de har tilegnet seg. Målet er at studentene skal føle seg trygge på at de, etter endt fag, sitter igjen med kunnskap og ferdigheter som tilsier at de kan jobbe innen disse feltene. Under disse emnene skal studentene også være inneforstått med og gjøres bevisste på hvordan de skal forholde seg til kjente mennesker, og at det kreves skjønn på settet der deltagere ofte kan være nervøse før de skal på scenen, på TV eller foran et kamera.
 
Emne 1
Makeup til foto (farge og sort/hvitt – reklame/portrett, beauty, fashion – inkl. sotede øyne):
Foto makeup bygger videre på tidligere kunnskap, men går grundigere inn på detalj arbeid, symmetri, fargekombinasjoner, forståelsen av forum (hvor det skal på trykk), mote/trender og også forskjellene på farge og sort/hvitt foto.
 
Dette er et av de viktigste emnene i fagplanen, da studentene skal sitte igjen med kunnskap og ferdigheter som kan videreføres fra praksis på skolen til reelle jobber. Under enkelte av prosjektene og fotosession vil dette være nødvendig som forkunnskap – da det her skal leveres inn foto som skal vurderes.

 
Emne 2
Makeup til Show/Catwalk:
Vi tar for oss hva man må forholde seg til når makeupen skal vises på en scene, gjerne med sterk lyssetting og styrke i forhold til avstand til publikum. Vi forklarer hvor viktig det er med førproduksjonmøter, hvem som gjerne stiller opp i ett slikt møte og hvordan man i samarbeid, kommer frem til det utrykket som passer best.
 
Det er viktig med god produktforståelse, samarbeidsvilje og hurtighet. Ha godt fokuspunkt, kunne feste falske vipper, jobbe kreativt og få innsikt i ulike temaer. Emnet avsluttes (med Show/Fantasi) med at studentene gruppevis samarbeider for å utarbeide show på skolen.

 
Emne 3
Makeup til Show/Fantasi:
Her tar vi for oss den mer kunstneriske retningen innen show makeup og hvordan man jobber frem i mot et ekstraordinært uttrykk. Her får fantasien folde seg fritt, de mentale låsene åpnes og mer alternative teknikker og materialer tas i bruk. Faget går også inn på kroppsmaling.
 
Studentene står friere enn tidligere til å utarbeide egne uttrykk fremmed for kritikk, slik at kreativiteten kan strømme på. Emnet avsluttes (med Show/Catwalk) med at studentene gruppevis samarbeider for å utarbeide show på skolen.

 
 
Emne 4
Airbrush:
Dette er ett nytt verktøy for studentene, og blir ikke innført i ukesoversikten før etter jul. Dette for at studentene skal ha en grunnleggende kunnskap om påføring av makeup, før de lærer seg bruken av Airbrush. Teknikken blir brukt mye innen TV og film og er et redskap som gjør det lettere å påføre nærmest perfekt grunnsminke. Emnet tar også for seg bruk av redskapet til å legge sminke på resten av ansiktet, kropp og bruk av sjablonger og tatovering. Skolen er utrustet med utstyr slik at studentene får utøvd faget i praksis.

 
Emne 5
Skjønnsminke til TV/Video:
I dette emnet tar vi for oss sminke til program der mennesker (programledere og gjester) skal være seg selv både innenfor nyheter og aktualitetsprogrammer. For eksempel. God morgen Norge, Store Studio, Tabloid, etc. Her er det ekstra viktig å jobbe med korrigering av ansiktstrekk med lys og skygge og riktig bruk av farger/konsistens. Viktig å huske på at det kan være varmt i et studio, og ta hensyn til dette.

 
Emne 6
Showsminke til TV/Video:
Når man jobber med større og gjerne mer glamorøse programmer, kreves det gjerne litt mer av sminken også i forhold til den sterke lyssettingen. Dette være seg programmer som Idol, Skal vi Danse, Top Model etc. Her jobber man ofte med sterkere utrykk, gjerne med mye skimmer, glitter og falske vipper etc.

 
Emne 7
Teknikk og hurtighet:
Innen alle fagene som omhandler TV/Video kreves det at man jobber raskt og effektivt, og samtidig gir gode resultater. Dette inngår i alle emnene under TV/Video, men denne dagen blir dette vektlagt ekstra. Her får studentene føle tidspresset, og blir gitt oppgaver ut fra ulike program konsepter og passende makeup til disse.

 
 
 
Fag 4
Historie
 
Kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Studenten skal lære seg viktige historiske epoker innen fortrinnsvis makeup, men også litt i forhold til hår og klær, slik at han/hun sitter inne med kunnskap om hva som kjennetegner de ulike 10 – årene. Etter endt studie skal den utlærte makeup artist/sminkør være trygg på hvilke karakteristikker som gjelder for hver epoke. De skal både kunne utføre den autentiske perioden, men også kunne gjøre en moderne versjon, gjenskape disse fullt og helt på en slik måte at det blir troverdig.
 
Emne 1
Periodehistorie:
Periodehistorie med utgangspunkt i Europa og nord Amerika fra ca. 1900 tallet og opp til i dag, der vi tar for oss moten fra de ulike tidene, og historikken rundt. Studentene får et innblikk i den tids kultur deriblant design, uteliv, økonomi og matvaner etc.

 
Emne 2
Periode makeup:
De ulike utrykkene fra 1920 – 1980 blir grundig gjennomgått, og viser ulikhetene mellom de forskjellige 10-årene, men også ulikheter i det enkelte 10-året. Vi ser på hvordan epokene har inspirert hverandre og legger opp ut i fra dette både autentiske og moderne versjoner. Vi ser på bilder og filmer med kjente stjerner fra denne tiden for å få innblikk og inspirasjon. Vi kan nevne navn som: Gloria Swanson, Marlene Dietrich, Constance Bennet, Joan Crawford, Lauren Bacall, Sophia Lauren, Marilyn Monroe, Twiggy m.fl.

 
Emne 3
Hårstyling periode:
En innføring i hår moten fra de forskjellige 10-årene. Lærer tar for seg typiske og karakteristiske frisyrer fra de aktuelle periodene og viser i tillegg hvordan man fester tresser med løshår for å skape ekstra volum og lengde. Denne dagen blir det kun utført demonstrasjoner, og studentene skal kort tid etter få praktisere dette under periode delen.
 
 
 
Fag 5
Mote og trender
 
Kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Studenten får en innføring i hårstyling, og skal etter endt fag føle seg trygg på å jobbe med oppsett og tekstur. Videre skal han/hun lære seg en stylists arbeidsmetoder for å lage en god moteserie og i tillegg kunne utforme enkel egen design basert på gamle plagg. De skal vite hvor man gjør research for å finne neste sesongs trender, ha kjennskap til viktige designere, kunne forholde seg til pressebyråer, modellbyråer, fotografer etc., samt nettverksbygging.
 
Som nyutdannet makeup artist/sminkør er det viktig å ha hår og styling som tilleggskunnskap, noe som gjør det lettere å kapre de første jobbene. Noen velger kun å spesialisere seg innen fagfeltet hår (frisører/hårstylister) og mote (stylister). Det viktige er at studenten sitter igjen med ferdigheter til å jobbe helhetlig, men samtidig kunne jobbe konstruktivt med innspill til evt. samarbeidspartnere.
 
 
Emne 1
Hårstyling:
Studenten skal lære de grunnleggende forkunnskapene som gjelder for hår, dette være seg verktøy- og produktforståelse, vask og føn. Videre skal de i tillegg lære seg å praktisere styling, forming av hår, fra enkle teknikker til mer avanserte oppsetninger. Smarte løsninger samt tips om god holdbarhet til lange opptaksdager.

 
Emne 2
Fashion aktuell (dagens trender og motebilde):
En make-up artist/sminkør må kunne orientere seg om trender, tendenser og mote. Her lærer studentene aktuelle trender, samt kommende trender for neste sesong. Videre er det viktig å ligge et hestehode foran, slik at man til alle tider er oppdatert på hva som kommer. Powerpoint med bilder fra catwalken fra de store designerne vises.

 
Emne 3
Styling:
Her tar vi opp betydningen av god styling. Hvordan bestemme klær, tilbehør og hår i overensstemmelse med makeup og image til fotografering. Studenten får innsyn i hvordan det foregår rent praktisk – med lån av klær, agenturer, tilbakelevering etc. Vi snakker om ulike stoffmaterialer, hvor fotogene stoffene er, kombinasjoner og sammensetninger. Etikette av formelle antrekk, samt nye løsninger i tråd med samtiden.
 
Gruppevis skal studentene finne frem til et tidsriktig uttrykk, der makeup, hår og klær blir kommentert. Klærne blir hentet fra PR-byråer – og er derfor tidsmessig en sesong foran.

 
Emne 4
Søm og redesign:
Studenten skal erverve seg grunnleggende kunnskap om hvordan man gjennom bruk av gamle plagg kan lære seg å skape nytt design som er i tråd med motebildet. Han/hun skal lære det mest nødvendige innen enkel søm, og kunne praktisere dette. Emnet avsluttes med et ukes gruppearbeid, med påfølgende show som evalueres av bransjen.
 
 
  
Fag 6
Makeup til TV/Film/Scene
 
Kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Studenten skal lære teknikker med vekt på at sminken skal synes på en scene; være seg tv, film eller teater; lys- og skyggeteknikk utdypes på et mer avansert nivå. Han/hun skal tilegne seg karakterforståelse og være i stand til å designe for eksempel en karakter fra 1600-tallet. Det forventes at studenten skal kunne besitte kunnskap om alt fra enkle teknikker (blåveis, kutt og sår) til mer avanserte, slik som brannskader, støp av løse deler og festing av disse.
 
Å jobbe med film er svært krevende, og alt av tidligere fag og emner er med på å gjøre studenten mer forberedt til å kunne jobbe med film. Her kreves det mye erfaring og forkunnskap, og studenten skal etter emnet – litt om film/kortfilm/reklame ha en grunnleggende idé om hva film går ut på – fra første til siste innstans.
 
 
Emne 1
Karakterer til TV/Teater/Film:
Innen de ulike emnene vil studenten få en god kunnskap i hvordan man bygger opp karakterer til TV, film og teater. Her understreker vi forskjellen på det å bygge opp en karakter for TV kontra film kontra teater. Det er store forskjeller og må ikke under noen omstendigheter forveksles. Innen TV tar vi for oss drama, humor og sitcom, og raske løsninger i forbindelse med hår.
 
Innen teater gjelder det ofte å få frem et mye sterkere uttrykk, og scene forståelsen er annerledes. Det meste som skjer på en teater scene er basert på karakterer, det være seg alt fra Ludvig XIV til Marilyn Monroe. Her skal studenten også tilegne seg kunnskap om opprulling og festing av parykk.
 
I film kan det være alt fra virkelighetsnære til utenomjordiske karakterer via historiske. Igjen et helt annet uttrykk og igjen en helt annen sceneforståelse. Vi har satt av tre dager til tre ulike film karakterer, hvor studenten tar utgangspunkt i karakterens historie og sinnstilstand.
 
Etter endt emne skal studenten være trygg på de metodene han/hun har lært, slik at enhver karakteroppbygging skal være et oppnåelig mål.  

 
Emne 2
Spesialeffekter:
Vi snakker om rettsmedisin, verktøy- og produktforståelse, teknikker og metoder i forbindelse med spesialeffekter både til TV, film og teater. Her tar vi for oss svært enkle metoder til de mer avanserte, og vi kan dele det opp i tre kategorier:
  1. Kutt, blåmerke, arr, rifter, sår, blåveis, verk, byller og skallepanne
  2. 1., 2., 3. grads brannskader, benbrudd, åpne sår og kule hull
  3. Avstøping av ansikt for å lage løse deler til påsetting.
 
Dette er et fag som virkelig avslører om man er genuint interessert i ”gørr og guffe” og/eller elsker skrekkfilmer. For de som synes emnet er litt frastøtende, lærer fort at dette bare er en del av filmbransjens triks.
 
Uansett skal studenten føle at han/hun mestrer å gjøre det mest grunnleggende innenfor spesialeffekter kategori 1. slik som kutt, blåmerker, arr, rifter etc. og kategori 2. slik som brannskader, benbrudd etc. Vi forventer ikke at alle vil mestre kategori 3, men ha kjennskap til hvordan prosessen ved en støping er og kunne assistere ved behov.

 

Emne 3

Teatersminke:

Teatersminke er noe ganske annet enn skjønnsminke og tar for seg større uttrykk. Her kreves det derfor en helt annen produkt og dimensjonsforståelse i og med at lyset er sterkt og avstanden til scenen kan være lang. Det er derfor viktig med lys og skyggeforståelse, og samtidig ha en klar mening om hvilke farger som fungerer bedre enn andre.

 
Tiden man har til disposisjon for å gjøre en skuespiller ferdig er ofte kort og hektisk, spesielt i forhold til den sterke sminken (avhengig av scenestørrelse). Vi tar for oss skjønnsminke til stor scene, ballerina, aldring, dyremasker, blokking av bryn og drag m.m. Studenten skal etter endt emne føle seg sikker på sine teknikkferdigheter, og i tillegg utøve dette på en effektiv og trygg måte.

 
Emne 4
Litt om film/kortfilm/reklame:
Vi introduserer dette emnet med en kinokveld, hvor vi dagen etter diskuterer karakterene og setter opp tema fra filmen med påfølgende praksis. Studentene har en dag med forelesning om litt om film, hvor det blant annet blir gjennomgått hvor lang tid det kan ta å spille denne inn, forståelse av kontinuitet, viktigheten av førproduksjonsmøter og forberedelser. Forskjellen mellom kortere innspillinger og spillefilm blir gjort rede for, slik at studenten forstår variasjonene.
 
Det blir også forelest om de forskjellige fagfunksjonene på filmsettet og hvem man skal forholde seg til, hva man har til hjelp på settet som f.eks. dreiebok og produksjonsplaner m.m. Som en siste gjennomgang før de setter i gang med film karakterene, viser vi ulike klipp de kan hente inspirasjon fra. Emnet avsluttes med et prosjektbasert gruppearbeid der studentene i samarbeid med en filmskole skal lage en kortfilm.

 

 
Fag 7
Markedsføring
 
Kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Studenten forberedes til yrkeslivet som makeup artist/sminkør. Det er utrolig viktig å markedsføre seg selv, samt å være dyktig til å kommunisere med nettverket og potensielle arbeidsgivere. Han/hun får veiledning i hvordan man på best mulig måte kan komme i kontakt med bransjen, opprettholde god kommunikasjon samt en forståelse for hvor viktig det er med riktig kundebehandling.
 
Det er ikke alltid lett å prissette seg som nyutdannet, her får studenten en forståelse for hva de kan forvente seg av markedet, både som nyutdannet og mer erfaren. Den enkelte student skal også kjenne til viktigheten av å ha en variert portofolio og hvordan på best mulig måte selge denne inn til markedet.
 
Emne 1
Yrkesteori og kundebehandling:
Her tar vi for oss hvordan markedet er for makeup artister/sminkører, hvordan man best går fram i denne bransjen, hvilke regler og lovverk man må forholde seg til. Lærer forklarer hvordan man skal forholde seg til alt fra registrering i Brønnøysundregisteret, til kostnader, prissetting, samt støttetiltak fra NAV, forholdet til Kemnerkontoret med forskuddsskatt, forsikringsordninger etc.
 
Videre går vi igjennom hvordan man kan markedsføre seg selv, og hvilke tiltak man kan gjøre for å opprette nye kundeforhold samt hvordan beholde de allerede eksisterende.

 
Emne 2
Kommunikasjon:
Viktigheten av god kommunikasjon med alle typer mennesker er Alpha Omega – særlig i denne bransjen. Her lærer studenten hvor viktig det er å være bevisst egen kommunikasjon for å best mulig kommunisere med oppdragsgivere, samarbeidspartnere, i team osv. Dette er svært viktig, ikke minst fordi mange ønsker å livnære seg som selvstendig næringsdrivende etter endt studium. Her lærer de bevisstgjøring av egen fremtoning og fremferd samt nyttige kommunikasjonsteknikker.

 
Emne 3
Portofolio:
Det er her snakk om hvor viktig det er å presentere seg på en god måte og av denne grunn nødvendigheten med å ha en god portofolio å vise fram til potensielle arbeidsgivere og oppdragsgivere. I den forbindelse har studenten 3 profesjonelle bilder fra fotosession (eksamen) som skal inn til vurdering.
 
 
 
 
Fag 8
Støttefag
 
Kunnskap, ferdigheter og holdninger:
Dette er emner vi regner som støttefag, og disse(foruten tamburering av bart) bygger opp under faget foto. Dette er viktige emner som vi ønsker skal være til hjelp for studentene våre, for å bli en god makeup artist/sminkør. Når det gjelder tamburering av bart, ønsker vi at studenten skal få et godt innblikk i hvordan det er å lage løse hårdeler, samt å feste denne. Nøkkelordene er tålmodighet, nøyaktighet og en stor porsjon interesse for håndarbeid.
 
De skal ikke selv kunne photoshop eller ta proffe bilder, men vi forventer at studentene skal forstå sammenhengen, og ha direkte forståelse for emnene. Når det gjelder negler til foto, er ikke dette en makeup artist/sminkør sitt direkte fagfelt, men det er viktig for studenten å se at standarden på bildet blir bedre ved å også ta dette i betraktning.
 
I forbindelse med karakterer til foto, er dette et fag som også støtter direkte opp under fotosession, og vi forventer at på dette stadiet skal de kunne gjøre en perfekt karakter makeup til foto, som viser tydelig at de har tilegnet seg ferdigheter som: detaljrikdom, nøyaktighet og symmetri i skjønn forening med forståelsen av karakteren satt i sammenheng med foto.
 
 
Emne 1
Photoshop:
I dag blir omtrent alle bilder du ser i motemagasinene manipulert. Vi ser på hvorfor, hvordan og hva som normalt blir digitalt manipulert. Her lærer man også hvordan man samarbeider i team når man vet at bildet i ettertid vil bli manipulert. Gjennom praktisk arbeid vil man gå igjennom før og etterbilder, slik at studentene ser hvordan sine egne ”verk” kan endres med hjelp av dette programmet.

 
Emne 2
Fotolære:
Hva er fotografens oppgave, og hvordan forholde seg til fotografen? Vi snakker litt om foto, kameraer, og nyttige ting rundt dette temaet. Viktig fagterminologi fra fotografenes verden tas opp, samt at studentene blir med i fotostudio for å se hvordan en fotograf jobber, og hvordan fotograf og make-up artist/sminkør jobber sammen i praksis. Fotografen viser ulike typer lyssetting og filterbruk.

 
Emne 3
Negler til foto:
Her tar vi for oss hvor viktig det er at neglene blir stelt til fotoshoot. Neglelakkfjerner, klipp, filing og påføring av neglelakk er noe av det de går igjennom denne dagen.

 
Emne 4
Karakterer til foto:
Finjustering av karakterer til fotomakeup. Vi presiserer viktigheten av å tone ned evt. forminske en spesiell karakter/uttrykk fra scene til foto. Fra å jobbe stort og 3 dimensjonalt i et teater, jobber man mer teknisk, detaljert og nøysomt med et foto. Marilyn Monroe sminket til scene ville lett sett grotesk ut på foto.

 
Emne 5
Tamburering av bart:
Studenten får innføring i hvordan man lager bart, og kan selv velge form og farge. Denne skal gjøres ferdig slik at studentene også får en opplæring i hvordan man fester løse hår deler.