|  

 

Priser

Skoleavgiften på hovedkurset er på kr 56 000,-**
Dette gjelder både dag-og kvelds-kurset.

Dette inkluderer registreringsavgiften, kurspakke med make-up/teatersminke/spesialeffekter, utgifter til fotograf og fotosession med tre bilder til portefolioen, samt all undervisning og skolemateriell.

Elevene må i tillegg påregne en viss utgift til prosjektoppgaver og portfolio. Det er også normalt at elevene supplerer med egen make-up og verktøy i løpet av skoleåret, samt at man selv kjøper inn renseprodukter, svamper, kleenex, q-tips etc i løpet av semesteret.


Hårstylingskurset går over 10 dager og koster kr 8500,-.

Støpekurset går over 4 dager og koster kr 5000,-.


** Med forbehold om prisendringer i skoleavgiften og kortkursavgiften. Dette kan eksempelvis være uforutsette prisjusteringer i markedet.