|  

Priser

 

Skoleavgiften er på kr 106 000,-**

Dette inkluderer registreringsavgiften, kurspakke med make-up og redskap/teatersminke/spesialeffekter. Videre dekker det utgifter til fotograf og fotosession med tre bilder til portefolioen samt forelesere/seminarer og skolemateriell.

Studioleie inngår også i kursavgiften, samt ekskursjoner til NRK og Det Norske Teater.  

Elevene må påregne en viss utgift til prosjektoppgaver og portfolio. Det er også normalt at det suppleres med egen make-up og verktøy i løpet av skoleåret, samt at man selv må stå for innkjøp av renseprodukter, svamper, kleenex, q-tips etc.

 

Skoleavgiften betales inn over 3 terminer. Første innbetaling pålydene kr. 40.000 er i løpet av den første skoleuken. 2. delbetaling på 30.000 betales inn 3 måneder etter skolestart, og den siste innbetaling er ved semesterstart i januar, pålydende 30.000,-  Alternativt kan hele summen betales med en gang.

 

Ved fagskolegodkjenning vil Lånekassen fullfinansiere studiet.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi kan være behjelpelige med en nedbetalingsplan om dette skulle være nødvendig. For innvilgelse av denne ordningen behandler vi hver enkelt potensiell søker individuelt og ber derfor om at dette begrunnes i søknaden.

 

Hårstylingskurs:


Vi tilbyr også et hårstylingskurs som går over 10 dager og koster kr 8500,-.

 


** Med forbehold om prisendringer i skoleavgiften og kortkursavgiften. Dette kan eksempelvis være uforutsette prisjusteringer i markedet.