|  

Veiledning og informasjon om søknadprosedyren
 
Søknadskriterier

Som søker bør du ha fylt 20 år*, eller fylle 20 år i løpet av semesteret, samt ha interesse for kreative fag og sans for form og farge. Gutter oppfordres spesielt til å søke.
(*Det gjøres enkeltvise unntak for søkere under 20 år som leverer spesielt gode søknader.Disse vil da bli tatt inn til intervju.)

Søknadsskjemaer
For å kunne behandle din søknad til skolen, trenger vi din utfylling og underskrift av to skjemaer.Disse skjemaene kan du hente opp og printe ut ved å bruke linkene under.

Trykk her for Søknadsskjema
Trykk her for «Skolepolitikk og generell prosedyre»

Søknaden din må inneholde følgende

  • Søknadsskjemaet i undertegnet stand
  • ”Skolepolitikk og Generell prosedyre” i undertegnet stand.
  • Kopi av innbetalt registreringsavgift på kr 6000,-.
  • Et skriv om dine mål og din motivasjon i forbindelse med studiet.
  • Minimum to skriftlige referanser (eks. lærer/arbeidsgiver)
  • Evt. kopi av innbetaling av støpekurs på kr 5000,-
  • Evt. kopi av innbetaling av hårstylingskurs på kr 8500,-

Send også gjerne med et bilde av deg selv!

Hvilket semester ønsker du gå på?
Du har mulighet til å søke på skolen tre semestre frem i tid. Sett tallet 1 på søknadsskjemaet for hvilket semester som er ditt førstevalg. Dersom det skulle være fullt på det semesteret du ønsker å gå på, har du mulighet til å sette opp andre- og tredjevalg ved å skrive numrene 2 og 3 i de respektive rubrikkene. På denne måten vil du være tidlig ute med søknaden din til kommende semestre.
Husk at andre- og tredjevalg også er bindende, slik at registreringsavgiften ikke vil bli tilbakebetalt dersom du skulle trekke deg.

Søk tidlig!
Det er fortløpende inntak av godkjente elevkandidater, så vi oppfordrer til å søke tidlig. Dersom din søknad, mot formodning, ikke skulle bli godkjent, ber vi om at du kontakter skolen slik at vi kan sende deg nytt søknadsskjema hvis dette er ønskelig. Både avslag og bekreftelse blir sendt søker per post. Vennligst før opp ditt kontonummer på søknadsskjemaet i tilfelle det blir nødvendig å refundere registreringsavgiften. Vi gjør oppmerksom på at dette kan ta inntil 2 uker.

Semesterstart
Vårsemesteret starter ultimo januar.
Høstsemesteret starter medio august.
Kveldskurset har kun oppstart på høsten, medio august.
Heltidskurset på dagtid går over ett semester, ca. 5 mnd.
Kveldsskolens varighet er på to semestere, totalt ca 10 mnd.
Nærmere informasjon om startdato vil bli tilsendt godkjente kandidater sammen med bekreftelsen.

Godkjent av Statens Lånekasse for Utdanning – søk om lån på nettet
Elever ved Art Complexion har mulighet til å søke om lån og stipend ved Statens Lånekasse for Utdanning. Ved bekreftet inntak fra skolen, kontakt Lånekassen per telefon eller se www.lanekassen.no for å få tilsendt søknadspapirer. Nå kan du også søke direkte på nettet, gjennom Lånekassens sine hjemmesider. Se linken over. Nettsøknad trenger kortere behandlingstid, og anbefales til alle lånesøkere.

Art Complexions bankforbindelser

Hovedkurs registreringsavgift:
DnB NOR Sparebank, kontonummer 1609.03.02152
Kortkurs (hårstyling-/støpekurs):
DnB NOR Sparebank, kontonummer 1602.48.80900
NB! Vi aksepterer kun bankgiro med gyldig stempel fra banken. (”Mottatt for avregning” aksepteres ikke.)