|  

Veiledning og informasjon om søknadsprosedyren

 Søknaden din må inneholde følgende:

 1. Søknadsskjemaet i undertegnet stand
 2. ”Skolepolitikk og Generell prosedyre” i undertegnet stand
 3. Gyldig dokumentasjon på opptakskrav (formell/real-kompetanse):
   
  For opptak på grunnlag av formell kompetanse er det krav om at søker har fullført og bestått 3årig videregående opplæring innen følgende utdanningsløp (Kunnskapsløftet):
  a. Studiespesialisering (med eller uten formgivingsfag)/ Formgivingsfag/ Formgivingsfag
  b. Musikk, dans, drama/ Drama/ Drama
  c. Helse og sosialfag/ Hudpleie/ Hudpleie eller Påbygning til generell studiekompetanse
  d. Design og håndverk/ Alle utdanningsløp
  e. Medier og kommunikasjon/Medier og kommunikasjon/Medier og kommunikasjon
   

  eller:    

    

  Opptak på grunnlag av realkompetanse vurderes ut fra:
   
  a. Annen relevant utdanning, som for eksempel folkehøgskole.
  b. Dokumentert relevant yrkeserfaring.
  c. Organisasjonsarbeid.
  d. Annen type erfaring som kan kompensere for manglende utdanning.
   
  Det kreves da at søkeren tilsammen har 2 år med relevant erfaring. Videre må søkeren være 21 år eller eldre i opptaksåret.
   
  Alle søkere som realkompetansevurderes skal dokumentere ferdigheter via innsendte bilder for å vise søkers evne til å arbeide estetisk og/eller kreativt. En opptaksprøve vil bli sendt de som har blitt godkjent på grunnlag av sin realkompetanse. Vesentlige aspekter for vurderingen av opptaksprøven er som følger:
   
  • Søkers evne til å arbeide visuelt med linjer, proporsjoner, farger, lys og skygge bruk og ferdig komposisjon.
  • Søkers beskrivelse av gjennomføringen av opptaksprøven ved bruk av både visuelle virkemidler og tekst.
  • Søkers kreative og skapende evner.
  • Søkers motivasjon og modenhet til å gjennomføre studiet.
   
   
 4. Kopi av innbetalt registreringsavgift til skolen på kr 6000,-
 5. Evt. kopi av innbetaling av hårstylingskurs på kr 8500,-
 
 
 

Registreringsavgiften er en del av skoleavgiften på 116.000,-  og tilbakebetales dersom studenten ikke får plass ved skolen.
 
Venteliste
Ønsker du å stå på venteliste? Det har skjedd at bekreftede søkere trekker seg fra plassen sin. Skolen kan da kontakte godkjente kandidater og tilby den ledige plassen. Er dette ønskelig krysser du av i rubrikken for venteliste på søknadsskjema.
 
Fagskolegodkjent
Art Complexion er nå fagskolegodkjent og vil fortsatt være støttet av Lånekassen.
 
 

Opptaksfrist
Vi har rullerende opptak, men på grunn av stor pågang oppfordrer vi til å søke tidlig. Både avslag og bekreftelse sendes søkeren pr. post eller mail. Vennligst før opp ditt kontonummer på søknadsskjemaet i tilfelle det blir nødvendig å refundere registreringsavgiften.

 

Siste frist for å sende inn opptaksprøve (for de som søker på grunnlag av realkompetanse) er satt til 1. juni. Imidlertidig ønsker vi å gjøre oppmerksom på at skolen allerede kan være fullsatt ved dette tidspunktet, slik at det alltid vil lønne seg å søke tidlig.

 
Skolestart
Årlig, ultimo august.
Total varighet ca. 10 mnd.

Nærmere informasjon om startdato vil bli tilsendt godkjente kandidater sammen med bekreftelsen.
 
Art Complexions bankforbindelser
Hovedkurs registreringsavgift:
DnB NOR Sparebank, kontonummer 1609.03.02152
Hårstylingskurs og andre kurs:
DnB NOR Sparebank, kontonummer 1602.48.80900
NB! Vi aksepterer kun bankgiro med gyldig stempel fra banken. (”Mottatt for avregning” aksepteres ikke.)
 
Søkere som må benytte seg av fly for å møte til intervju, vil få flybilletten refundert hvis søker blir tatt opp ved skolen. Husk å ta vare på billetten/kvitteringen!
 
Send også gjerne med et bilde av deg selv!