|  

Undervisning

 

I studio til Sigve – fotolære                                                  Praksisrommet på skolen

 

 

Fagene er lagt opp i en logisk rekkefølge, da det første faget gjerne er utgangspunkt for fag som kommer senere. Fagene er delt opp i emner. Undervisningen består enkelt fortalt av forelesninger, teori og demonstrasjoner. Vi legger stor vekt på at studentene skal få praktisert så mye som mulig.
 
 

Fag
Emner
Elementær forkunnskap
Hudpleie
 
Anatomi
 
Fargelære
 
Verktøy og produktforståelse
 
Hygiene
 
 
 
 
Elementærmake-up
Dagmakeup
 
Makeup for menn og barn
 
Brudemakeup
 
Kveldsmakeup
 
Ansiktskorrigering
 
Alternative øyeteknikker
 
Makeup for mørke hudtoner
 
 
 
 
Videregående makeup-teknikker
Makeup til foto
 
Makeup til Show/Catwalk
 
Makeup til Show/Fantasi
 
Airbrush
 
Skjønnsminke til TV/Video
 
Showsminke til TV/Video
 
TV – teknikk og hurtighet
 
 
 
 
Historie
Periodehistorie
 
Periodemakeup
 
Hårstyling – periode
 
 
 
 
Mote og trender
Hårstyling
 
Fashion Aktuell
 
Styling
 
Søm og redesign
 
 
 
 
Makeup til TV/film/scene
Karakterer til TV/teater/film
 
Spesialeffekter
 
Teatersminke
 
Litt om film/kortfilm/reklame
 
 
 
 
Markedsføring
Yrkesteori og kundebehandling
 
Kommunikasjon
 
Portefølje
 
 
 
 
Støttefag
Photoshop
 
Fotolære
 
Negler til foto
 
Karakterer til foto
 
Tamburering av bart
 
 
 
(Totalt antall timer: ca. 1065)

 
 

Undervisning:

 

Skolen går over 1. år og undervisningstimene varer fra 9.45 til 15.00 mandag til og med fredag. Noen lørdager blir benyttet til salongvirksomhet, det vil si dager som gir studenten mulighet til å praktisere skjønnsminke på «vanlige mennesker». Dette kan være i forbindelse med arrangementer der vedkomne ønsker å ta seg godt ut, eller hvor studenten gir veiledningstimer i bruk av farger og teknikker.

 

Innen hvert fag går faglærer igjennom en eller flere demonstrasjoner etter den teoretiske delen er gjennomgått. Den teoretiske delen består ofte av utdeling av kompendiet, forelesning, teoretisk gjennomgåelse av teknikker etc. Dette kan foregå ved bruk av prosjektor, film gjennomgang, bruk av videokamera og fotokamera, magasiner, bøker m.m.
 

Makeup/sminkør faget er et praktisk fag med mye teknisk trening. For en makeup artist/sminkør er de praktiske ferdighetene viktige. Derfor er forholdet mellom teori og praksis balansert opp mot dette, teori utgjør ca 40% og praktisk trening utgjør ca 60%.

 

 

Evalueringsgrunnlag:

 

Prøver (antall: 5 – hvor den siste er en heldagsprøve – casebasert med spørsmål)Vi opererer med et system hvor vi etter forskjellige emner har prøver med 10 spørsmål som tar for seg de viktigste aspektene innenfor de ulike områdene. Dette mener vi er nødvendig for at skolen skal kunne få et innblikk i hvordan studentene tar til seg den teoretiske kunnskapen, og at de er i stand til å forvalte dette i praksis. Dette er viktig også for studentene, for på den måten vil de kunne teste seg selv i faget, noe som kan være med på å hjelpe dem videre i utviklingen deres.

 
Prøver: ca. 10 timer

 

 

Prosjekter (antall: 6)
Under dette inngår:
2 fotoprosjekt; beauty og fashion
2 gruppearbeid; søm og redesign og kortfilm
2 filmprosjekt; spesialeffekter og teater
 
Under fotoprosjektene får studenten utlevert en case der de får i oppgave å gjøre eksempelvis en forside på et magasin eller lignende. Studenten skal gjøre hår, makeup og styling hvor det deretter blir tatt bilde av den ferdige oppgaven. Det skal legges et skriv og bilder ved oppgaven som beskriver valgte inspirasjonskilder.
 
Gruppearbeidene er selvstendige og kan både foregå på skolen eller utenfor skolens premisser, og skal være et arbeid som reflekterer deres fremgangsmåte, arbeidsprosess, teamsamarbeid og dyktighet. Her blir de evaluert gruppevis av representanter fra bransjen og skolen.
 
Filmprosjektene er i regi av skolen, og vi benytter skolens video utstyr til dette. Studentene får utlevert en case, og skal ut i fra dette arbeide målrettet mot en reell situasjon innen emnene spesialeffekter og teater. De skal skrive en historie om temaet de har valgt, gjøre rede for forarbeidet og vise prosessen i utviklingen, samt legge ved sminke skjemaer.
 
Prosjektene er en del av det endelige resultatet, og blir gitt regelmessig slik at studentene får testet sine praktiske ferdigheter i reelle situasjoner med tilbakemelding i form av karakter og begrunnelse av denne.
 
Prosjekter: ca. 126 timer
 

 

Arbeidsrapport

Studentene har en uke (4 dager) med praksis jobbing, der de selv kan velge hvor de har lyst til være. Skolen kan være behjelpelig med utplasseringer, og har opp til flere avtaler med bransjen som kan komme studentene til gode. Pr. i dag har vi avtaler med Det Nye, Cosmopolitan, Woman, Pholk modellbyrå etc. og vi jobber kontinuerlig med å skaffe flere.
 
Arbeidsrapport: ca. 35 timer

 

 

Kreativitet
Studenten blir vurdert etter hvor selvstendig han/hun jobber med å skape egne uttrykk, og hvor sikker han/hun er på å utforme egne ting. Hver enkelt lærer noterer fremgang og utvikling for hver student gjennom hele året.

 

 

Eksamen – 3 dager
Eksamen går over 3 dager og omhandler fagene: skjønnsminke, spesialeffekter og teater. Studenten skal løse en prosjektbasert oppgave, og da ved fremvisning legge til grunn inspirasjon, fremgangsmåte og i tillegg kunne svare muntlig på spørsmål som omhandler fagene de er oppe i. Her er det både interne og eksterne sensorer som bedømmer.
 
Eksamen – inkludert 3 forberedelsesdager: ca. 27 timer

 

 

Fotosession – 3 dager
Fotosession går over 3 dager og har ulike temaer pr. dag: teater, beauty og fashion. Her står studentene relativt fritt i bearbeidelse av uttrykk. Bildene blir bedømt gjennom makeup, hår og styling av skolens lærere. Studentene får tilbakemelding skriftlig på hvert enkelt bilde.
 

Fotosession – inkludert 3 forberedelsesdager: ca. 27 timer

 

 

  

Fotosession – for studentene i studio på Grünerløkka