Informasjon

informasjon.jpg
 
 

Kostnader

Art Complexion er en ettårig  fagskolegodkjent makeup skole som er støttet av Lånekassen.

Registreringsavgiften på kr 10000,- er en del av skoleavgiften på kr 140.000,- og betales innen 14 dager etter signert studentkontrakt med skolen. Registreringsavgiften representerer studiepakkens kostpris som hver student mottar ved oppstart av studiet. Registreringsavgiften kan deles opp over to termininnbetalinger ved forespørsel.

Innbetaling av første delbetaling pålydene kr. 65.000 er i løpet av den første skoleuken. Andre delbetaling på kr 65.000 betales inn i midten av januar. Alternativt kan hele summen betales med en gang.

Vi gjør oppmerksom på at Lånekassen betaler ut to store beløp, det første i begynnelsen av skoleåret, og det andre i januar. I tillegg til disse utbetalingene vil du motta månedlige utbetalinger.

Hvor mye du får i lån og stipend avhenger av flere forhold, som feks. hvor du bor, sivilstand, om du har barn etc.

Du kan selv finne ut hvor mye du er berettiget til ved å bruke Lånekassen sin støttekalkulator.

Vi kan være behjelpelige med en nedbetalingsplan om dette skulle være nødvendig. For innvilgelse av denne ordningen behandler vi hver enkelt søker individuelt og ber derfor om at dette begrunnes i søknaden.

Skoleavgift/skoleutgifter

I skoleavgiften inkluderer følgende: registreringsavgiften, studiepakken med makeup og redskaper,teatersminke,spesialeffekter. I skoleavgiften inngår også ekskursjoner til NRK og Den Norske Opera. Videre dekker det utgifter til fotograf /studioleie og fotosession med tre bilder til portefolioen samt forelesere, workshops og skolemateriell.

Studenten må imidlertid påregne en viss utgift til prosjektoppgaver og portefolio. Det er også normalt at det suppleres med egen makeup og verktøy i løpet av skoleåret, samt at man selv må stå for innkjøp av renseprodukter, svamper, kleenex, q-tips etc.

Søknadsprosess og angrerett

Avtale om studier/skoleplass anses som en tjeneste etter angrerettloven. Art Complexion vil opplyse forbrukeren om skolens 14-dagers angrefrist. Angrerettsskjema sender vi ut med e-post til forbrukeren i forbindelse med signering av studentkontrakt. Bruk av angreretten skjer ved at forbrukeren gir melding om at hun eller han ønsker å gå fra avtalen. Fristen for å gi melding løper ut den dagen angreretten opphører. Meldingen må være sendt på forsvarlig måte innen utløpet av denne dagen.

1 Søker fyller ut og sender inn søknadsskjemaet.
2 Søknaden blir vurdert godkjent enten via formellkompetanse eller realkompetanse etter tilsendt gyldig dokumentasjon fra søkeren.
3 Søker får tilsendt studentkontrakten, signert av skolen, og informasjon om at søker har blitt tilbudt plass. Søker får beskjed om at studentkontrakten må leses igjennom før signering, og returneres til skolen innen 7 dager.
4 Samtidig med signert kontrakt og informasjon vil også angrerettsskjema følge med. Angreretten kan benyttes innen 14 dager etter retur av signert kontrakt.
NB! En faktura på registreringsavgiften fra “SendRegning” vil bli tilsendt i en egen e-post til alle som mottar studentkontrakt. Registreringsavgiften har 14 dagers betalingsfrist.

Angrerettskjemaet er utarbeidet av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Venteliste

Ønsker du å stå på venteliste? Det har skjedd at bekreftede søkere trekker seg fra plassen sin. Skolen kan da kontakte godkjente kandidater og tilby den ledige plassen. Er dette ønskelig krysser du av i rubrikken for venteliste på søknadsskjema.

Avslag

En søker som ikke blir tilbudt studieplass på Art Complexion vil få en begrunnelse på vedtaket av rektor ved skolen.


Søknadsfrist

Vi har rullerende opptak, og søknadene vil etter som de kommer inn bli behandlet og registrert. Deretter vil søkeren få en uforpliktende tilbakemelding på om alle kriterier er overholdt og imøtekommet. På denne måten vil skolen og den enkelte søker kunne ha en god dialog i søkerprosessen.

Alle aktuelle kandidater (både formelle -og realkompetanse søkere) vil enten bli kontaktet for obligatorisk intervju eller telefonsamtale.

Forventet behandlingstid er ca. en måned fra søknaden blir mottatt og registrert til søkeren får sitt endelige svar.

 

Skolestart

Ultimo august 2020

Total varighet ca. 10 mnd.

Art Complexions bankforbindelser

Registreringsavgift/Skolen:

DNB, kontonummer 15033890300

Hårstylingskurs og andre kurs:

DNB, kontonummer 1602.48.80900

Art Complexion er fagskolegodkjent og støttet av Lånekassen.