SØKNADSSKJEMA

 


INFORMASJON

Søkeren er innforstått med at den resterende studieavgift på 125 000,- (etter at registreringsavgiften pålydende 8000,- er betalt), betales inn med 63 000,- ved skolestart.

Andre delbetaling på 62 000,- betales inn ca midt i januar. Alternativt betales resterende studieavgift på 125 000,- ved skolestart.

Søkeren forplikter seg til å gi alle relevante opplysninger om sin helsesituasjon (fysisk og psykisk), som kan antas å ha betydning for skolesituasjonen og søkerens mulighet til å gjennomføre utdannelsen.

Dersom en bekreftet student uteblir første skoledag og heller ikke gir skolen skriftlig beskjed, vil plassen automatisk bli gitt til den som står først på venteliste. Registreringsavgiften vil ikke bli tilbakebetalt.

For mer informasjon om søknadsprosessen besøk hjemmesiden vår på www.artcomplexion.no/soknad/info/

OPPTAKSKRITERIER

Formellkompetanse: 

Utvalgte kreative løp fra videregående skole er listet opp på vår nettside. Klikk her

Realkompetanse: 

Realkompetanse søkere må fylle 19 år i løpet av opptaksåret og må ha kreative erfaringer som veier opp for manglende formellkompetanse. Realkompetansekravene er listet opp på skolens nettside. Klikk her

NB. All dokumentasjon (formell og/eller realkompetanse) må enten sendes via e post til post@artcomplexion.no eller ved vanlig postgang til Art Complexion Makeup Skole, Rådhusgt. 30, 0151 Oslo.

 

 

Søknadsprosess og angrerett


Avtale om studier/skoleplass anses som en tjeneste etter angrerettloven.
Art Complexion vil opplyse forbrukeren om skolens 14-dagers angrefrist.
Angrerettsskjema sender vi ut med e-post til forbrukeren i forbindelse med
signering av studentkontrakt. Bruk av angreretten skjer ved at forbrukeren
gir melding om at hun eller han ønsker å gå fra avtalen. Fristen for å
gi melding løper ut den dagen angreretten opphører. Meldingen må være
sendt på forsvarlig måte innen utløpet av denne dagen.

1 Søker fyller ut og sender inn søknadsskjemaet.
2 Søknaden blir vurdert godkjent enten via formellkompetanse eller
realkompetanse etter tilsendt gyldig dokumentasjon fra søkeren.
3 Søker får tilsendt studentkontrakten, signert av skolen, og informasjon
om at søker har blitt tilbudt plass. Søker får beskjed om at
studentkontrakten må leses igjennom før signering, og returneres til
skolen innen 7 dager.
4 Samtidig med signert kontrakt og informasjon vil også angrerettsskjema
følge med. Angreretten kan benyttes innen 14 dager etter retur av signert
kontrakt.
NB! En faktura på registreringsavgiften fra «SendRegning» vil bli tilsendt
i en egen e-post til alle som mottar studentkontrakt. Registreringsavgiften
har 2 ukers betalingsfrist.

Angrerettskjemaet er utarbeidet av Barne- likestillings- og
inkluderingsdepartementet.

Velkommen til oss

Art Complexion er makeupskolen bransjen anbefaler! Ring oss gjerne for en uforpliktende prat på 22 33 30 70.
Følg oss på facebook og instagram for oppdateringer og inspirasjon. @artcomplexion.

Copyright © 2013 Art Complexion
Vi tar personvern på alvor.