Kompetansegrunnlag

kompetansegrunnlag.jpg
 
 

Kompetansegrunnlag for å søke studieplass ved Art Complexion Makeup Skole

Art Complexion er fagskolegodkjent og støttet av Lånekassen. Under kan du lese alt om formell kompetanse og realkompetanse.

Formelle opptakskrav er:

 • Generell studiekompetanse

eller fullført og bestått med fagbrev eller svennebrev i følgende yrkesutdanninger:

 • Design og tradisjonshåndverk

 • Frisør, blomster og interiørdesign

 • Helse- og oppvekstfag

 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon

 • Salg, service og reiseliv

Søkere som har oppnådd offentlig godkjent svennebrev utenom videregående skole, søker også via formell kompetanse.

 

Ettersendelse av papirer:
Går du fremdeles på skole, kan du allikevel søke på Art Complexion selv om alle papirene dine ennå ikke er klare. Da må du imidlertid legge ved en kopi av din siste karakterutskrift og ettersende papirer på bestått eksamen. Dersom du ikke skulle bestå, forbeholder vi oss retten til å revurdere tilbudet om plass på skolen, eller kreve at du søker på annet grunnlag. Skulle du under slike omstendigheter, mot formodning miste plassen din, vil selvsagt registreringsavgiften på kr 10000,- bli tilbakebetalt (minus kr 100,- i adm.gebyr)

Realkompetanse er:

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Realkompetansevurdering skjer etter følgende retningslinjer:

Søkere:

 • må levere dokumentasjon på realkompetanse som listet opp under formelt opptakskrav.

 • må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

Oversikt som viser hva som godkjennes av realkompetanse:

Et av følgende fagbrev + 1 års relevant yrkeserfaring:

Aktivitør som vurderes mot utdanningsprogrammet formgivingsfag.
Blomsterdekoratør som vurderes mot utdanningsprogrammet formgivingsfag.

Eller et av følgende svennebrev + 1 års relevant yrkeserfaring:

Gullsmed
Sølvsmed
Bunadtilvirker
Herreskredder
Håndvever
Kjole- og draktsyer
Modist
Mediedesigner
Mediegrafiker

Relevant yrkeserfaring som godkjennes er medarbeider på en eller flere av følgende arbeidsplasser:

Bedrifter som jobber med interiør
Bedrifter som jobber med utstillingsdesign
Hudpleieklinikk
Apotek
Bedrifter som jobber med fotterapi
Bedrifter som jobber med mediedesign
Frisørsalong
Hudpleiesalong/spa
Negleklinikk
Parfymeri
Butikker innen klær, mote og accesoarer
Bedrifter innen tekstilbransjen
Bedrifter som jobber med styling av mote
Bedrifter som jobber med design
Teater og scene
Tv, film og reklamebyrå
Modellbyrå
Brudesalong
Bedrifter som jobber med blogging/videoblogging (vloggere)

Har du jobbet på en eller flere av arbeidsplassene listet over må du ha 3 års arbeidserfaring, med mindre du har tatt noen av fagbrevene eller svennebrevene listet over. Om du ikke har 3 års arbeidserfaring kan også relevant erfaring innenfor blant annet kurs, organisasjonsliv, verv, fritid og fritidsinteresser legges til grunn for din realkompetansevurdering.

Tilstrekkelig norskkunnskaper:

Formell kompetanse
Søkeren må ha kompetanse i norsk hovedmål og norsk muntlig tilsvarende Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Dokumentasjon av formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående.

Ikke-formell kompetanse:
Søkere som ikke har formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring.

Søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring eller ha bestått Norskprøve 2 som måler norskferdigheter på nivå B1, slik nivåene er beskrevet i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Common Europeen Framework of Reference for Languages.

Utforming av realkompetansesøknad:
Søknadsskjema på vår hjemmeside benyttes og dokumentasjon må sendes til vår e-postadresse post@artcomplexion.no eller via vanlig postgang. Adressen finner du under fanen “kontakt”.

All dokumentasjon skal være skriftlig.
Vurderingen av realkompetansen gjøres i forhold til følgende kriterier:

 1. Relevant yrkespraksis fra det fagområdet (makeup-og motebransjen) fagskolen omfatter i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og eventuelt sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned.

 2. Utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis.

 3. Relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv, fritid- og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved dersom dokumentbare forhold.

All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene/kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell kompetanse, nivå 4 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare frem til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt. Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet.

Mange av de som ønsker en studieplass ved Art Complexion, har ofte spørsmål om de fyller opptakskravene. Vi hjelper deg gjerne med å finne ut om du kvalifiserer som søker ved skolen. Kontakt oss enten på telefon 22 33 30 70 eller send e-post til post@artcomplexion.no for en uforpliktende samtale.