Søknadsskjema
Kryss av for hvilket semester du ønsker å søke på. Dersom det skulle være
fullt på ønsket semester, sett tallet 1 og 2 for førstevalg og annetvalg.
  Vår 2005   Høst 2005   Vår 2006
Kryss av om du ønsker å stå på venteliste. 
  Venteliste
Kryss av om du ønsker å gå på støpekurs og/eller hårstylingskurs* i tillegg 
til hovedkurset.
Støpekurs   Vår 2005   Høst 2005   Vår 2006
Hårstylingskurs   Vår 2005   Høst 2005   Vår 2006
(*ønsker du kun å gå kortkurs, vennligst benytt eget skjema for dette)
Navn:                    
Adresse:                    
Postnummer og poststed:              
 
Telefon privat/arbeid:              
 
Telefon mobil:                  
E-post adresse:                  
Fødselsdato:           Personnummer:    
Kontonummer:                  
Tidligere utdanning/arbeidserfaring:            
                       
                       
                       
Jeg er innforstått med at Art Complexion må ha skriftlig beskjed i rimelig tid dersom jeg 
trekker meg fra skoleplassen. Hvis ikke skriftlig beskjed er mottatt, er jeg forpliktet
trekker meg fra skoleplassen. Hvis ikke skriftlig beskjed er mottatt, er jeg forpliktet
til å betale for skoleplassen i sin helhet.
Jeg har lest kursinformasjonen, innbetalt registreringsavgiften og eventuelle kortkursavgifter,
og aksepterer de forpliktelser som er forbundet ved påmelding. Jeg melder meg herved på 
som interessert søker til Art Complexion Make-up Skole og Kurssenter. 
Dato       Underskrift