Studieplan

studieplan.jpg
 
 

Læringsutbyttebeskrivelse og faglig innhold for utdanningen som helhet.

Kunnskaper:
Kandidaten
• Har kunnskap om makeupfagets faglige begrepsområder og ulike retninger, metoder og bruksområder.
• Har innsikt i relevant regelverk og lovverk for enkeltpersonforetak/freelance-virksomhet og markedsføring i yrkeslivet som makeup artist.
• Har kunnskap om makeup og kjennskap til yrkesfeltet makeupartist og nærliggende bransjer som fotograf og stylist.
• Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om moter og trender gjennom tiden.
• Forstår makeupfagets betydning i et historisk og dagsaktuelt samfunns– og verdiskapingsperspektiv.

Ferdigheter:
Kandidaten
• Kan anvende faglig kunnskap om makeup på praktiske og teoretiske problemstillinger ved legging av makeup for TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame og andre freelancejobber i makeupfaget.
• Kan anvende makeupbørster, makeuprodukter, ulike påføringsteknikker og gjøre makeuputtrykk for ulike makeupjobber innenfor TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame og andre freelancejobber i makeupfaget.
• Kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for problemstilling i makeup-jobber innenfor TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame, og andre freelancejobber i makeupfaget.
• Kan kartlegge et makeup-oppdrag og identifisere tekniske, fargemessige og uttrykksmessige feil og behov for iverksetting av tiltak som endring av nytt uttrykk, tilpasning til situasjonen/mediet og lysforhold.

Generell kompetanse:
Kandidaten
• Har forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper innenfor TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame, og andre freelancejobber i utøvelse av yrket som makeup-artist.
• Har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet som makeup artist ved å vise respekt og overholde taushetsplikten.
• Kan utføre en makeup-jobb tilpasset TV, film, foto, opera, teater, mote, reklame og andre freelancejobber.
• Kan bygge relasjoner med makeupartister og andre kreative yrkesgrupper som fotografer, stylister og frisører, samt med eksterne oppdragsgivere som PR-byrå, agenturer og magasiner.
• Kan utvikle makeuputtrykk og visuelle presentasjoner av relevans for TV, film, foto,opera, teater, mote, reklame og andre freelancejobber.

Læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå leveres ut første skoledag med skolens studieplan.

 
 
 

Emne 1: Elementær forkunnskap

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 1 går vi igjennom følgende temaer:
Hudpleie, anatomi, fargelære, verktøy og produktforståelse, hygiene.

Hudpleie: Grunnleggende hudpleieteori med praksis hvor vi tar for oss ulike hudtyper, hudsykdommer og kontraindikasjoner, samt stell av huden og prepp før makeup. Studenten får også lære å forme og farge bryn og vipper.

Anatomi: En grunnleggende innføring i anatomi om benstruktur og musklene i ansiktet. Her vises hodets anatomi ved bruk av kranium. Det inngår praksis hvor studenten skal male kranium i et ansikt og plassere muskler for å kunne gjenkjenne de relevante musklene og ben-delene. Det jobbes mye med lys og skygge.

Fargelære: Det undervises i grunnleggende fargelære og studenten lærer å bruke dette i praksis.

Verktøy og produktforståelse: Studenten lærer om hvilke produkter som egner seg best til ulike jobber, og hvilke verktøy som har best kvalitet og funksjon. Det blir også fokusert på ergonomi.

Hygiene: Studenten lærer om viktigheten av god hygiene innen faget for å unngå smitte. Studenten lærer også om personlig hygiene siden man jobber tett innpå mennesker som makeup artist.
Tema 1: Hudpleie

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser
Tema 2: Anatomi

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie), samt bilder av kraniet

 • Demonstrasjon av benstrukturen i et ansikt – lys -og skyggeteknikker

 • Praktiske øvelser
Tema 3: Fargelære

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Praktive øvelser ved bruk av fargepaletter. Dagen brukes til å bli kjent med farger og uvante fargekombinasjoner
Tema 4: Verktøy og produktforståelse

Arbeidsmetoder:

 • Emnet blir fulgt opp på daglig basis gjennom demonstrasjoner hvor det er naturlig at produkter, verktøy og arbeidsstillinger blir gjennomgått
Tema 5: Hygiene

Arbeidsmetoder:

 • Emnet blir fulgt opp på daglig basis slik at hygienekrav blir opprettholdt under all bruk av makeup, verktøy og produkter

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 
 
 

Emne 2: Korrigerende makeup

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 2 går vi igjennom følgende temaer:
Naturlig skjønnsminke, makeup for menn/barn, makeup for brud, avansert skjønnsminke til kveld, ansiktskorrigering, alternative øyeteknikker, makeup for mørke hudtoner.

Naturlig skjønnsminke: Studenten lærer grunnsminke, ulike øyeteknikker samt det å sminke et helt ansikt. Dette innebærer blant annet 2-toneteknikk, kajalføring, rouge/blush og lepper.

Makeup for menn/barn: Studenten lærer å sminke menn og barn til ulike medier. Her inngår produktforståelse, generell grunnsminke, lys og skyggeteknikker.

Makeup for brud: Studenten lærer hvilke hensyn man må ta ved legging av brudemakeup. Det fokuseres på produkter med lang holdbarhet og makeup som fungerer til de ulike situasjonene på en bryllupsdag.

Avansert skjønnsminke til kveld: Studenten lærer sterkere makeup uttrykk som passer til kveldsbruk. Det fokuseres på 3-toneteknikk og studenten lærer forskjellene på naturlig skjønnsminke og avansert skjønnsminke.

Ansiktskorrigering: Studenten lærer hvordan bruk av lys og skygge kan utgjøre store forskjeller i et ansikt. Studenten lærer hvordan man kan fremheve og forminske trekk med riktig bruk av highlight og skygge.

Alternative øyeteknikker: Studenten lærer å fremheve ulike øyeformer og understreke særtrekket ved hver form. Her fokuseres det på teknikker som går bort fra de klassiske skjønnsminketeknikkene. Denne formen for makeup videreføres senere til temaene show/visning og fantasi.

Makeup for mørk hud: Studenten får innføring i teknikker som brukes til mørke og asiatiske hudtoner. Her inngår produktforståelse, øyeteknikker og ansiktskorrigering for mørk hud.


Tema 1: Naturlig skjønnsminke

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Demonstrasjon

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket

 • Praktiske øvelser


Tema 2: Makeup for menn/barn

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket

 • Demonstrasjon av makeup på mann

 • Praktiske øvelser – fremheve maskuline trekk på hverandre


Tema 3: Makeup for brud

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser


Tema 4: Avansert skjønnsminke

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser


Tema 5: Ansiktskorrigering

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser


Tema 6: Alternative øyeteknikker

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket

 • Gruppearbeid – for å se individuelle ulikheter

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser


Tema 7: Makeup for mørk hud

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket

 • Demonstrasjon på modell med mørk hudtone

 • Praktiske øvelser

 
 
 

Emne 3: Videregående makeup teknikker

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 3 går vi igjennom følgende temaer:
Makeup til foto, makeup til show/runway, makeup til show/fantasi, airbrush, skjønnsminke til TV/video, showsminke til TV/video, TV-teknikk og hurtighet.

Makeup til foto: Studenten lærer ulike teknikker til bruk for fotomakeup, herunder farge og sort/hvitt, reklame/portrett, beauty, fashion og sotede øyne. Makeup til foto bygger videre på tidligere kunnskap studenten har oppnådd i de forrige emnene. Det legges vekt på forståelsen av hvilke forum makeupjobben skal publiseres for.

Makeup til show/runway: Studenten lærer å tilpasse styrken, uttrykket, farge- og produktvalg til makeup som skal vises på en runway. Her fokuseres det også på førproduksjonsmøter og viktigheten av et god kommunikasjon og samarbeid.

Makeup til show/fantasi: Studenten lærer å tilpasse styrken, uttrykket, farge- og produktvalg til mer ekstraordinære makeuputtrykk, for eksempel kreative sceneoppsetninger. Alternative teknikker og materialer taes i bruk og studenten står friere enn tidligere til å utarbeide egne uttrykk.

Airbrush: Dette er et nytt verktøy og ny teknikk som blir introdusert for studenten og som blir brukt mye innenfor TV og film. Airbrush er et redskap som gjør det lettere å påføre nærmest perfekt grunnsminke på kort tid. Studenten lærer også mer avanserte teknikker for å lage mønstre ved bruk av sjablonger.

Skjønnsminke til TV/video: I dette temaet lærer studenten viktigheten av å jobbe med korrigering av hud, samt lys- og skyggeteknikker og produkter som fungerer på skjerm. Uttrykket skal også tilpasses det enkelte program (for eks. debatt, nyheter, underholdning mm.) og tidsbruken man har til rådighet er svært viktig å vektlegge med tanke på sendetid.

Showsminke til TV/video: Studenten lærer å bygge opp uttrykket til mer glamorøse programmer der det kreves mer av makeupen til lyssettingen i programmet (for eks Skal vi Danse, Top Model, Idol). Uttrykkene er gjerne sterkere, og det benyttes ofte mer shimmer, glitter og falske vipper.

TV-teknikk og hurtighet: Studenten lærer teknikker for å jobbe raskt og effektivt, samt å jobbe under tidspress. Det blir også fokusert på hva man bør prioritere med makeupen ved dårlig tid.

Tema 1: Makeup til foto (farge og sort/hvitt – reklame/portrett, beauty, fashion – inkl. sotede øyne)

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket og internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

 • Visning av bilder på lerret fra praktiske øvelser

Tema 2: Makeup til Show/Catwalk

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket og internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

 • Gruppearbeid – show/catwalk

Tema 3: Makeup til Show/Fantasi

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket og internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 4: Airbrush

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra biblioteket og internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 5: Skjønnsminke til TV/Video

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

 • Visning på monitor

 • Ekskursjon

Tema 6: Showsminke til TV/Video

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

 • Visning på monitor

Tema 7: Teknikk og hurtighet

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

 • Visning på monitor

 
 
 

Emne 4: Historie

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 4 går vi igjennom følgende temaer:
Periodehistorie, periodemakeup, hårstyling-periode.

Periodehistorie: Studenten lærer om periodehistorie med utgangspunkt i Europa og nord Amerika fra ca 1900 tallet og til i dag, der vi tar for oss mote fra de ulike tidene, og historikken rundt. Studenten får et innblikk i den tids kultur deriblant design, uteliv, økonomi, matvaner etc.

Periodemakeup: Studenten lærer om de ulike uttrykkene fra 1920 til 1990 hvor dette blir grundig gjennomgått. Vi viser ulikhetene mellom de forskjellige tiårene, og ser på hvordan epokene har inspirert hverandre gjennom tidene.

Hårstyling-periode: Studenten får en innføring i hårmoten fra de forskjellige tiårene, hvor vi tar for oss typiske og karakteristiske frisyrer fra de aktuelle periodene.

Tema 1: Periodehistorie

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

Tema 2: Periode Makeup

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 3: Hårstyling periode

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

 
 
 

Emne 5: Mote og trender

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 5 går vi igjennom følgende temaer:
Hårstyling, fashion aktuell, styling, søm og redesign.

Hårstyling: I dette temaet får studenten se sammenhengen mellom makeup, hår og styling. Studenten lærer forskjellige teknikker som kan benyttes for få til ulike teksturer, frisyrer og oppsetninger.

Fashion aktuell: Studenten lærer om trender, tendenser og mote, samt kommende trender for neste sesong.

Styling: Studenten lærer hvordan man velger klær, tilbehør og hår i overensstemmelse med makeup og temaet til fotografering. Studenten får innsyn i hvordan det foregår rent praktisk med lån av klær, agenturer, tilbakelevering etc.

Søm og redesign: Studenten lærer å sy om gamle plagg til noe nytt og tidsriktig i tråd med dagens motebilde. Studenten lærer å forbedre og videreutvikle eksisterende produkter og løsninger, og formålet er å utvikle kreativitet og lære å se at det alltid finnes flere muligheter. Med kunnskap innen søm og redesign kan studenten med enkle grep løse problemer som kan oppstå på et fotoopptak, moteshow m.m.

Tema 1: Hårstyling

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 2: Fashion aktuell (dagens trender og motebilde)

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett

Tema 3: Styling

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 4: søm og redesign

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

 
 
 

Emne 6: Makeup til TV/film/scene

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 6 går vi igjennom følgende temaer:
Karakterer til TV/teater/film, spesiealeffekter, teatersminke, litt om film/kortfilm/reklame.

Karakterer til TV/teater/film: Innen de ulike temaene vil studenten lære hvordan man bygger opp karakterer til TV, film og teater. Innen TV tar vi for oss drama, humor og sitcom, og finner raske løsninger i forbindelse med hår. Innen teater gjelder det ofte å få frem et mye sterkere uttrykk, og mye av det som skjer på en teaterscene er basert på karakterer. Studenten lærer også opprulling av hår og festing av parykk. I film kan det være alt fra virkelighetsnære til utenomjordiske og historiske karakterer. Håret tilpasses hver karakter.

Spesialeffekter: Studenten lærer om rettsmedisin, verktøy- og produktforståelse, teknikker og metoder i forbindelse med spesialeffekter både til TV, film og teater. Her tar vi for oss svært enkle metoder til de mer avanserte metodene.

Teatersminke: I teatersminke lærer studenten en helt annen produkt- og dimensjonsforståelse i og med at lyset er sterkt og avstanden til scenen kan være lang. Tiden man har til disposisjon for å gjøre en skuespiller ferdig er ofte kort og hektisk. Studenten lærer å utøve teatersminke på en effektiv og trygg måte.

Litt om film/kortfilm/reklame: Studenten lærer om kontinuitet på film, førproduksjonsmøter og forberedelser. Forskjellen mellom kortere innspillinger og spillefilm blir gjort rede for, slik at studenten forstår variasjonene. Studenten lærer om de forskjellige fagfunksjonene på et filmsett.

Tema 1: Karakterer til TV/Teater/Film

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 2: Spesialeffekter

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 3: Teatersminke

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra skolens bibliotek og internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

 • Ekskursjon

Tema 4: Litt om film/kortfilm/reklame

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra nternett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

 
 
 

Emne 7: Markedsføring

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 7 går vi igjennom følgende temaer:
Yrkesteori og kundebehandling, kommunikasjon, portefølje.

Yrkesteori og kundebehandling: Studenten lærer om det profesjonelle markedet for makeup artister, og hvordan man best går frem i bransjen. Vi går også igjennom hvor viktig det er med riktig kundebehandling.

Kommunikasjon: Studenten lærer å kommunisere med oppdragsgivere, samarbeidspartnere og hvordan man jobber i team. Her lærer de bevisstgjøring av egen fremtoning og fremferd samt nyttige kommunikasjonsteknikker.

Portefølje: Studenten lærer viktigheten av å presentere arbeidet sitt på en god måte. Studenten har flere mappeinnleveringer i løpet av skoleåret, og lærer også hvordan man kan presentere arbeidet sitt på digitale flater.

Tema 1: Yrkesteori og kundebehandling

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Diskusjon

Tema 2: Kommunikasjon

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Diskusjon

Tema 3: Portofolio

Arbeidsmetoder:

 • Innlevering av bilder

 • Vurdering

 
 
 

Emne 8: Støttefag

Kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Under emne 8 går vi igjennom følgende temaer:
Photoshop, fotolære, negler til foto, karakterer til foto, tamburering av bart.

Photoshop: Studenten lærer om photoshop, og vi ser på hvorfor, hvordan og hva som normalt blir digitalt manipulert. Man lærer også hvordan man samarbeider i team når man vet at bildet i ettertid vil bli manipulert. Vi bruker før- og etterbilder som eksempler.

Fotolære: Studenten får innblikk i fotografens arbeid og verktøy, og hvordan man kommuniserer og arbeider i team.
Fotografen viser ulike typer lyssetting og filterbruk.

Negler til foto: Studenten lærer å stelle negler til foto. Vi går igjennom stell av neglene, samt påføring av lakk og enkle mønster.

Karakterer til foto: Studenten lærer å finjustere karaktermakeup til foto. Uttrykket tones ned og forminskes fra scene fra å jobbe stort og 3-dimensjonalt, til mer teknisk og detaljert til foto.

Tamburering av bart: Studenten lærer hvordan man lager bart og andre løse hårdeler, og kan selv velge form og farge.

Tema 1: Photoshop

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Gruppearbeid – med fremvisning av photoshop teknikker

Tema 2: Fotolære

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Demonstrasjon av ulike fototeknikker

 • Ekskursjon – studio

Tema 3: Negler til foto

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Bildeeksempler hentes fra internett

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 4: Karakterer til foto

Arbeidsmetoder:

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser

Tema 5: Tamburering av bart

Arbeidsmetoder:

 • Forelesning med prosjektor

 • Studenten får utlevert teori (skolens kompendie)

 • Demonstrasjon

 • Praktiske øvelser