Studiet

illustrasjonsbilde-06 - studiet.jpg
 
 

Fagskoleutdanningens navn: Makeupartist.

Fagskolegodkjent av NOKUT (nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Støttet av Lånekassen.

Studieavgift: kr 140 000,-

Skolen går over 1. år og koster kr 140.000. Undervisningstimene varer fra 9.30 til 15.30 mandag til og med fredag.

Innen hvert emne går faglærer igjennom en eller flere demonstrasjoner etter den teoretiske delen er gjennomgått. Den teoretiske delen består ofte av utdeling av kompendiet, forelesning, teoretisk gjennomgåelse av teknikker etc. Dette kan foregå ved bruk av projektor, filmgjennomgang, bruk av videokamera og foto, magasiner, bøker m.m.

Makeup faget er et praktisk fag med mye teknisk trening. For en makeup artist er de praktiske ferdighetene viktige. Derfor er forholdet mellom teori og praksis balansert opp mot dette, teori utgjør ca 30% og praktisk trening utgjør ca 70%.

I løpet av skoleåret vil skolen motta mange henvendelser i forbindelse med jobbeoppdrag. Dette ser vi på som svært positivt og imøtekommer så godt det er mulig og så langt det er forenlig med skolens timeplan og agenda. Svært ofte er det forespørsler fra nylig utdannede fotografer i forbindelse med planlagte fotosessions, men det kan også være mer reelle jobber, både privatbaserte og kommersielle.

 
 
 

Evalueringsgrunnlag

Prøver (antall: 5 – hvor den siste er en heldagsprøve – casebasert med spørsmål). Vi opererer med et system hvor vi etter forskjellige temaer har prøver med 10 spørsmål som tar for seg de viktigste aspektene innenfor de ulike områdene. Dette mener vi er nødvendig for at skolen skal kunne få et innblikk i hvordan studentene tar til seg den teoretiske kunnskapen, og at de er i stand til å forvalte dette i utøvelsen av makeupfaget. Dette er viktig også for studentene, for på den måten vil de kunne teste seg selv i makeupfaget, noe som kan være med på å hjelpe dem videre i utviklingen deres.

Prøver: 10 timer

Prosjekter (antall: 5)

Under dette inngår:

  • 2 fotoprosjekt; beauty og fashion

  • 1 historieprosjekt: periodemakeup

  • 1 gruppearbeid; søm/redesign

  • 1 makeup til TV/film/scene-prosjekt; spesialeffekter og teater

Under fotoprosjektene får studenten utlevert en case der de får i oppgave å gjøre eksempelvis en forside på et magasin eller lignende. Studenten skal gjøre hår, makeup og styling hvor det deretter blir tatt bilde av den ferdige oppgaven. Det skal legges et skriv og bilder ved oppgaven som beskriver valgte inspirasjonskilder.

Under historieprosjektet får studenten utlevert en oppgave som skal løses estetisk ved bruk av moodboard og tekst.

Gruppearbeidet er delvis selvstendig og kan foregå både på skolen eller utenfor skolens premisser, og skal være et arbeid som reflekterer studentenes fremgangsmåte, arbeidsprosess, teamsamarbeid og dyktighet. Her blir de evaluert gruppevis av representanter fra bransjen og skolen.

I forbindelse med TV/film/scene-prosjektet får studenten utlevert en case som skal løses praktisk og vises frem for sensor.

Prosjektene er en del av det endelige resultatet, og blir gitt regelmessig slik at studentene får testet sine praktiske ferdigheter med tilbakemelding i form av karakter og begrunnelse av denne.

Prosjekter: 126 timer

 
 
 

Praksis

Praksis strekker seg over 1 uke med 40 timer i andre semester av studiet. Dette er en obligatorisk del av makeup-utdanningen og vil gi studentene et innblikk i fremtidige arbeidsoppgaver som makeup artist. Art Complexion makeup skole har ansvaret for å sørge for relevante praksisplasser. Dette ivaretas av rektor og skolens praksisansvarlig. Har studentene egne ønsker om praksisplasser må dette gå igjennom rektor og praksisansvarlig som skal godkjenne forslaget og sørge for at formelle regler blir fulgt. Pr i dag har vi avtaler med blant annet Den Norske Opera, SB Produksjoner, Inglot, Make Up Store, Visage, Skintific, Pudder, Style Management, Polhem PR, This is PR etc. og vi jobber kontinuerlig med å skaffe flere.

Praksis:  40 timer

 
 
 

Kreativitet

Studenten blir vurdert etter hvor selvstendig han/hun jobber med å skape egne uttrykk, og hvor sikker han/hun er på å utforme egne ting. Hver enkelt lærer noterer fremgang og utvikling for hver student gjennom hele året.

 
 
 

Avsluttende eksamen – 3 dager

Avsluttende eksamen går over 3 dager og omhandler skjønnsminke, spesialeffekter og teater. Studenten skal løse en prosjektbasert oppgave, og da ved fremvisning legge til grunn inspirasjon, fremgangsmåte og i tillegg kunne svare muntlig på spørsmål som omhandler temaene de er oppe i. Her er det både interne og eksterne sensorer som bedømmer.

Eksamen – inkludert 3 forberedelsesdager:  27 timer

 
 
 

Avsluttende eksamen foto session – 3 dager

Fotosession går over 3 dager og har ulike temaer pr. dag: teater, beauty og fashion. Her står studentene relativt fritt i bearbeidelse av uttrykk. Bildene blir bedømt gjennom makeup, hår og styling av skolens lærere. Studentene får tilbakemelding skriftlig på hvert enkelt bilde.

NB! Vi har flere fotoprosjekter i løpet av skoleåret som også kan brukes i studentenes portfolio.

Fotosession – inkludert 3 forberedelsesdager:  27 timer